Investicijsko ulaganje u proširenje proizvodnih kapaciteta, Ugovor broj: KK.03.2.1.06.1797

Naziv projekta:

Investicijsko ulaganje u proširenje proizvodnih kapaciteta, Ugovor broj: KK.03.2.1.06.1797

Kratak opis projekta

Sa namjerom povećanja kapaciteta proizvodnje instant napitaka i proširenja prodaje, te s obzirom na planove tvrtke i zadovoljenje povećane tržišne potražnje, nabava nove Linije za punjenje i pakiranje proizvoda je neophodna kako bi se ubrzao proces same proizvodnje i unaprijedio standard pakiranja te povećao preradbeni kapacitet. Ovim aktivnostima se očekuje smanjenje troškova energije i povećanje profitabilnosti i konkurentnosti na tržištu.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Nabavkom Linije omogućiti će se uvođenje novih usluga i zadovoljenje rastuće potražnje na tržištu, dok će se marketinškim aktivnostima osigurati rast poslovanja. Projekt će rezultirati stvaranjem preduvjeta za rast prihoda od 45%, utjecati će na smanjenje troškova na godišnjoj razini u iznosu od 150.000 kuna, povećanjem aktivnosti kupaca, uvođenjem 4 nove vrste usluge te zadržavanjem postojećih i zaposlenjem 4 nova djelatnika što će u konačnici povećati konkurentnost tvrtke i hrvatskog gospodarstva.

Ukupna vrijednost projekta:

455.000,00 kn, Iznos koji sufinancira EU: 300.000,00 kn.

Razdoblje provedbe projekta:

od 01.09.2017. do 01.03.2018.

Kontakt osoba za više informacija

Josipa Gilja